Gimnazijoje ugdymą karjerai organizuoja koordinatorė

Kristina Savickienė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.


ukTikslas
- sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas.

Siekiama, kad mokiniai:

 • Ugdytųsi kompetencijas: pažinti save, karjeros galimybes, planuoti karjerą ir ją įgyvendinti.
 • Mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulintųsi karjerai svarbias kompetencijas.
 • Gebėtų rasti ir naudotis su karjera susijusia informacija.
 • Plėtotų socialinius ryšius.

Karjeros koordinatorius padeda mokiniams:

 • Išsiaiškinti karjeros žingsnius.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susidaryti individualų ugdymosi karjerai planą.
 • Susitikti su Marijampolės PRC atstovais.
 • Rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Karjeros koordinatorius tėvams/globėjams:

 • Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.
 • Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Karjeros koordinatorius klasių vadovams:

 • Siūlo klasės valandėlių temas.
 • Organizuoja užsiėmimus karjeros ugdymo (-si) temomis mokiniams.
 • Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo (-si) karjerai tema.
 • Padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

Naudingos nuorodos:

https://www.pegasas.lt/kuo+uzauge+busim+ugdymas+karjerai+mokinio+uzrasai+v+vi+klasei.html

http://www.studijos.lt

MOSTA ekspertas Gintautas Jakštas: TOP 5 patarimai besirenkant, kur studijuoti

http://www.aikos.smm.lt

http://www.nec.lt

http://www.ldb.lt

http://www.euroguidance.lt

http://www.lamabpo.lt

http://www.vsf.lt

http://www.skvc.lt

Studijų programų kokybė ir jos vertinimas

https://www.youtube.com/watch?v=EmJoSd0XvYY (SKVC. Baigėte studijas užsienyje?)

https://www.youtube.com/watch?v=4FtDmFa5at4 (Studijos užsienyje: kaip teisingai pasirinkti?)

https://www.youtube.com/watch?v=W1mdcozQsso (Foreign higher education)

https://www.youtube.com/watch?v=MHVDarBzx9Y (Choose studies carefully)

http://www.tinklas.lt

http://www.studinfo.lt

Literatūra

Mokiniams

Karjeros vadovas „Mokinio knyga"

„Grįžtamojo ryšio žaidimas"

„Susipažink, įvertink, važiuok"

Tėvams

„Mano vaikas renkasi karjeros kelią“

„Darbo paieškos vadovas“

„Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą“

Mokytojams

Bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

Ugdymas karjerai „Mokytojo knyga"