2020 m.

2020 metų 6 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų 3 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m.

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų 3 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų 6 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2018 m.

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai

2018 metų 9 mėnesių finansinių ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018 metų 9 mėnesių finansinės būklės ataskaita

2018 metų 9 mėnesių pažyma dėl finansavimo sumų

2018 metų 9 mėnesių finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai

2018 metų 9 mėnesių veiklos rezultatų ataskaita

2018 metų 6 mėnesių finansinės būklės ataskaita

2018 metų 6 mėnesių finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai

2018 metų 3 mėnesių finansinės būklės ataskaita

2018 metų 3 mėnesių veiklos rezultatų ataskaita

2017 m.

2017 metų 9 mėnesių finansinių ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 metų 9 mėnesių finansinės būklės ataskaita

2017 metų 9 mėnesių pažyma dėl finansavimo sumų

2017 metų 9 mėnesių finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai

2017 metų 9 mėnesių veiklos rezultatų ataskaita

2017 metų I pusmečio finansinių ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017 metų I pusmečio finansinės būklės ataskaita

2017 metų I pusmečio pažyma dėl finansavimo sumų

2017 metų I pusmečio finansavimo sumos pagal šaltinį, paskirtį ir jų pokyčiai

2017 metų I pusmečio veiklos rezultatų ataskaita