NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATAI, 2019 metai

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATAI, 2018 metai

2 klasės

4 klasės

6 klasės

8 klasės

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATAI, 2016 metai 

4 klasės mokinių pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius

4 klasės mokiniu pasiekimų analizė pagal lytį

6 klasės mokinių pasiekimų analizė

8 klasės mokinių pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius

8 klasės mokiniu pasiekimų analizė pagal lytį

 

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATAI, 2018 metai