ATOSTOGOS MOKINIAMS 2020-2021 M. M.    

Rudens atostogos

2020 m. spalio 26 d. - spalio 30 d.   

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2020 m. gruodžio 23 d. - 2021 m. sausio 5 d.

Žiemos atostogos

2021 m. vasario 15 d. - vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2021 m. balandžio 6 d. - balandžio 9 d.       

Vasaros atostogos: 

IUG, PUG, 1-4 klasių mokiniams

5-8, I-IIIG klasių mokiniams

2021 m. birželio 10 d. - rugpjūčio 31 d.

2021 m. birželio 24 d. - rugpjūčio 31 d.

        

UGDYMO PROCESO PABAIGA 2020-2021 M. M.
 
1-4 klasių mokiniams -2021 m. birželio 9 d.;
5–8, IG–IIIG klasės mokiniams  - 2021 m. birželio 23 d.