Dalyvaujame projektuose ir programose 2020-2021 m. m.

 •  Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“
 •  Programa „Pienas vaikams“
 •  Patyčių prevencijos programa OLWEUS (OPKUS)
 •  Projektas „Antras žingsnis“
 •  Respublikinis ekologinis projektas „Mes - rūšiuojam“
 •  Tarptautinis matematikos ir kalbų konkursas „Kengūra“
 •  Atviras respublikinis edukacinis konkursas „Olympis“
 •  Respublikinis vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ (anglų, vokiečių, rusų kalbos)
 •  Respublikinis ilgalaikis projektas „Mano skaitymai“
 •  Savižudybių prevencijos programa
 •  Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa
 •  Projektas Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės
 •  Respublikinis projektas „Olimpinis mėnuo"
 •  Respublikinis literatūrinis projektas „Vaižgantas kitaip"
 •  Respublikinis projektas „Sveikatą stiprinanti mokykla”

·         Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų  vartojimo prevencijos programa

·         Mokinių fizinio aktyvumo programa EUROFIT 4 +1

·         Respublikiniai sveikatos ugdymo projektai: „Burnos higiena”, „Tarp mūsų mergaičių”, „Olimpinė savaitė” (pradinių klasių mokiniams)