1

 Pagrindinės muziejaus veiklos kryptys:

• Eksponuoti ir išsaugoti istorinę mokyklos bei kraštotyrinę medžiagą ateinančioms kartoms.

• Panaudoti muziejaus erdvę ir fondus edukacinėje veikloje.

• Dalyvauti NVŠ veikloje, siekiant geriau pažinti Sūduvos kraštą.

Mokyklos muziejų 1963 metais įkūrė ir jam vadovavo geografijos mokytoja Filomena Sutkaitytė. Nuo 1972 metų muziejui daugiau kaip trisdešimt metų vadovavo istorijos mokytoja Violeta Silickienė. Vėliau muziejaus vadovais dirbo mokytojai Rasa Vaitkevičienė ir Vytautas Sveikata. Nuo 2015 muziejui vadovauja mokytoja Rūta Pankienė.

Muziejuje eksponuojama medžiaga apie mokyklos veiklą nuo jos įkūrimo iki šių dienų: surinkti ir dokumentuoti faktai apie mokyklos direktorius, mokytojus ir mokinius, mokyklą baigusius abiturientus.

Muziejuje kaupiama ne tik mokyklos istorijos aprašai, bet ir etnografinė, kraštotyrinė medžiaga. Ekspozicijose galima matyti mokyklos metraščius, mokinių ir mokytojų projektus, ekskursijų, turistinių žygių aprašymus, mokyklos švenčių, renginių scenarijus, nuotraukas, filmuotą medžiagą, padėkos raštus, kitus apdovanojimus, dovanas. Kraštotyros skyriuje – buities daiktus, mokytojų ir mokinių surinktus iš aplinkinių kaimų. Čia galima pamatyti senovinių liktarnų ir lygintuvų kolekciją, audimo stakles ir verpimo ratelį.

Nuolatinės ekspozicijos atspindi mokyklos kūrimosi raidą, Sangrūdos krašto istoriją, mokytojų ir mokinių veiklą, kultūrinį ir sportinį gyvenimą, knygnešių veiklą mūsų krašte, Sangrūdos apylinkės gamtinius, istorinius ir archeologinius paminklus.

Muziejuje kiekvienais metais vyksta skirtingos edukacinės programos, skatinančios prisiminti ir puoselėti tautos tradicijas ir papročius - ,,Lino kelias”, ,,Vilnos kelias - nuo ėriuko iki megztinio”, ,,Duonos kelias”. Muziejaus erdvės išnaudojamos netradicinėms pamokoms - etninės kultūros, istorijos, pasaulio pažinimo, neformalaus vaikų švietimo užsiėmimams.

IMG_20171013_104715.jpgIMG_20171013_105111.jpgIMG_20171013_105130.jpgIMG_20171013_105216.jpgIMG_20171013_105634.jpgIMG_20171013_105825.jpg

Edukacijos gimnazijos muziejuje

Šiais mokslo metais gimnazijos muziejuje 1-8 klasių mokiniams ir priešmokyklinės grupės mokiniams vyko edukacinės pamokos „Duonos kelias“. Mokiniai žiūrėjo trumpą pažintinį filmuką apie senovinį duonos kepimą, susipažino su muziejuje esančiais įrankiais, naudotais sėjant, pjaunant, kuliant javus. Vaikai noriai dalyvavo viktorinoje apie Lietuvoje auginamus javus, jų rūšis, maisto produktus, iš kurių kepama duona. Pradinių klasių mokiniai, panaudodami grūdus, sukūrė netgi darbelį.

2016-2017 mokslo metais gimnazijos muziejuje vyko edukacija „Lino kelias“, 2017-2018 mokslo metais - vilnos kelio edukacija: „Nuo ėriuko iki megztuko“.

Muziejaus vedėja R. Pankienė

 

Nuotolinė edukacija ,,Margučių marginimas augalais" 
Nuotolinė edukacija ,,Senovinis margučių marginimas vašku"
Nuotolinė edukacija ,,Margučiai kitaip"

 

Mokyklos abiturientų laidos

 

Mokyklos mokytojai