Direktores foto

   Direktorė 1986 metais baigė Vilniaus Pedagoginį universitetą ir įgijo chemijos - biologijos mokytojos specialybę. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Sangrūdos vidurinėje mokykloje užklasinio darbo organizatore ir chemijos mokytoja. 1995 metais buvo paskirta vadovauti Sangrūdos vidurinei mokyklai. 1997 m. direktorei suteikta trečia vadybinė kategorija, o 2001 m. - antra vadybinė kategorija.

Vida Šalčiuvienė 2003-2007 metais dirbo Kalvarijos savivaldybės mero pavaduotoja. Nuo 2007 m. liepos 2 d. dirba direktore  Sangrūdos gimnazijoje.

2018 metų direktoriaus veiklos ataskaita

2019 metų direktoriaus veiklos ataskaita