Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Kokią

mokslo įstaigą

baigė ir kada

Specialybė

Kvalifikacinė

kategorija

Dėstomi dalykai,

klasė

1

Ingrida Asipavičienė

VPU, 2010

Anglų kalba

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Anglų kalba, 7-8, Ig-IIg

2

Deimantė Asipavičienė

Marijampolės kolegija, 2012

Pradinis ugdymas, užsienio kalbos (anglų) mokymas

Mokytoja

Ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas

Anglų kalba, 2-4

 

3

Saulius Česna

 

Neformaliojo ugdymo mokytojas

 

NVŠ, 1-4, 5-8, Ig-IVg

4

Aldona Dragūnienė

VPU,1981

Matematika

Matematikos mokytoja metodininkė

Matematika, 5, 8, Ig-IVg

Klasės vadovė, 5

Ekonomika ir verslumas, IIg

5

Rasa Dvylienė

VPU, 1989

Rusų kalba

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Rusų k., 6, 7, Ig-IVg,

Etika, 7-8, Ig-IIIg

Klasės auklėtoja, 8

6

Renata Guščiuvienė

 

LKKA, 2010

LKKA, 2012

 

 

Šokio ir sportinės aerobikos trenerė

Pedagogikos magistras

 

Vyresnioji neformaliojo švietimo (šokio) mokytoja

 

Choreografija, 1-4, IVg

NVŠ, 1-4, 5-8, Ig-IVg

 

7

Giedrė Guzavičienė

VU, 2010

Anglų kalba ir anglų kalbos mokymas

 

 

Anglų kalbos mokytoja ekspertė

Anglų kalba, IIIg-IVg

8

Biruta Jankovska

VU, 2018

Anglų filologija

Anglų kalbos mokytoja

-

9

Dalija Kajokienė

VPU, 1989

Biologija

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas, 2

10

Irena Kaleininkienė

VPU, 2009

Socialinis pedagogas

Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Ikimokyklinis/priešmokyklinis ugdymas

11

Birutė Klimaitė

ŠPU, 2007

Dailė ir technologijos

Dailės vyresnioji mokytoja

Dailė, 5-8, Ig-IVg

12

Rimantas Knyza

VPU, 2007

Kūno kultūra

Kūno kultūros vyresnysis mokytojas

Fizikos mokytojas

Fizika, 7-8, Ig-IVg

Matematika, 6-7

NVŠ, 5-8, Ig-IVg

13

Giedrė Knyzienė

VPU, 2009

Dailė

Technologijų mokytoja

Technologijos, 5-8, Ig-IVg

Klasės auklėtoja, IIg

14

Kristina Knyzienė

VPU, 2007

Biologija

Biologijos mokytoja metodininkė

Gamta ir žmogus, 5-6

Biologija, 7-8, Ig-IVg

Žmogaus sauga, 5, 7, 8, Ig

Sveikatos ugdymas, 5-8, Ig-IIg

Eksperimantinė biologija, 7-8

Klasės auklėtoja, 7

15

Edita Lass

VPU,2001

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių k. 5, Ig-IIIg

Lietuvių kalbos ir etninės kultūros modulis, 5, Ig-IIg

Lietuvių kalbos ir literatūros modulis, IIIg

Klasės auklėtoja, IIIg

16

Alma Leliašienė

Marijampolės kolegija, 2007

Pradinis ugdymas

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas, 3

17

Dalia Mandziukienė

VPU, 2009

Dailės ir technologijų pedagogika

Technologijų vyresnioji mokytoja

-

18

Rūta Pankienė

VPU, 1991

Vokiečių kalba

Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Vokiečių k., Ig-IIg

NVŠ, 1-4, 5-8, Ig-IIg

Klasės auklėtoja, Ig

19

Renata Pauliukonienė

ŠPU, 1999

ŠU, 2011

Pradinis ugdymas, darbai

Specialioji pedagogika

Technologijų vyresnioji mokytoja

Technologijos, IVg

NVŠ, 1-4

Specialioji pedagogė

20

Daiva Petrauskienė

Kauno aukštesnioji katechetų mokykla, 2003

Katalikų religijos mokytoja

Tikybos vyresnioji mokytoja

Tikyba, 1-4, 5-6

21

Edita Pužauskienė

Marijampolės kolegija, 2005

Pradinio ugdymo pedagogika,

specializacija - užsienio k.(vokiečių)

Pradinių klasių mokytoja

Pradinis ugdymas, 4

NVŠ, 1-4, 6

22

Edmantas Rėkus

Lietuvos konservatorija, 1983

ŠU, 2006

Kultūros švietimo darbuotojas, estradinio orkestro vadovas

Edukologijos magistras

Muzikos mokytojas metodininkas

Muzika, 5-8, Ig-IIg

23

Vytautas Sveikata

VPU, 2008

VU, 2010

Istorijos mokytojas

Istorijos vyresnysis mokytojas

Istorija, 5-8, Ig-IVg

PP, Ig-IIg

Klasės auklėtojas, IVg

24

Arūnas Šalčius

VPU, 1985

Kūno kultūra,

geografija

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

Geografijos vyresnysis mokytojas

Fizinis ugdymas, 5-8, Ig-IVg

Geografija, 6-8, Ig-IIIg

25

Vida Šalčiuvienė

VPU, 1986

Chemija-biologija

Chemijos mokytoja metodininkė

Direktorė, II vadybinė kategorija

Direktorė

Chemija, 8, Ig-IVg

26

Jurgita Šėvelienė

Marijampolės kolegija, 2010

Anglų kalbos mokytoja

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Anglų kalba, 5-6

27

Rasa Vaitkevičienė

ŠPU, 2004

Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas, 1

NVŠ, 1-4

28

Arūnas Vaitkevičius

VPU, 1993

Fizika ir informatika

Informacinių technologijų vyuresnysis mokytojas

IT, 5-8, Ig-IVg

29

Angelė Zimnickienė

VU, 1986

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių k., 6-8, IVg

Lietuvių kalbos ir etninės kultūros modulis, 6-8

Lietuvių kalbos modulis, IVg

Klasės auklėtoja, 6